Saturday, February 23, 2008

Helena Wolińska-Brus pozbawiona orderów – przypomnienie

Helena Wolińska-Brus pozbawiona orderów – przypomnienie


Pałac Prezydencki

W związku z przygotowywanym przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Heleny Wolińskiej-Brus, oskarżonej o zbrodnie komunistyczne przypominamy, iż Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński postanowieniem z 18 sierpnia 2006 r. pozbawił Helenę Wolińską-Brus Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, nadanego uchwałą Rady Państwa z 19 lipca 1954 r. oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, nadanego uchwałą Krajowej Rady Narodowej z 10 października 1945 r.