Tuesday, January 26, 2010

Bartoszewski Tusk i Radoslaw Sikorski antypolskie wystąpienia

Bartoszewski Tusk i Radoslaw Sikorski antypolskie wystąpienia

Niejaki pan tzw. Bartoszewski -"najlepszy polski życiorys"będąc wówczas członkiem kapituły Orderu Orła Białego, sprzeciwił się nadaniu rtm.Pileckiemu tego odznaczenia - na dodatek bez podania przyczyn.
Ciekawe za co pan Wladzio został odznaczony tym Orderem? Za swe "bohaterstwo" w Powstaniu Warszawskim, opuszczenie Auschwitz ze wzgledu na STAN ZDROWIA(sic!) czy ze względu na brak reakcji na antypolskie wystąpienia w Knesecie?