Sunday, October 5, 2008

Ustawa reprywatyzacyjna a roszczenia Niemiec ...

Ustawa reprywatyzacyjna a roszczenia Niemiec ...
sen. Dorota Arciszewska-Mielewczyk - prezes Powiernictwa Polskiego, zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Spraw Zagranicznych