Sunday, July 13, 2008

Historyk IPN o infiltracji Polonii Amerykanskiej

Historyk IPN o infiltracji Polonii Amerykanskiej
Slawomir Cenckiewicz,
(dokument mp3, 29 MB)
IPN historian Slawomir Cenckiewicz talks about Polonia IPN historian about Polonia infiltraded by communist agents - interview by Lucja Sliwa with Slawomir Cenckiewicz:http://poloniasf.org/polish/cenckiewicz2007.mp3 Po Polsku:Historyk IPN o infiltracji Polonii Amerykanskiej - Lucja Sliwa i jej gosc Slawomir Cenckiewicz:http://poloniasf.org/polish/cenckiewicz2007.mp3
d Prąd, odc. 26 - Sławomir Cenckiewicz

dr Sławomir Cenckiewicz
Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Gdańsku
Historyk i publicysta. Urodził się w 1971 r. w Gdyni. Jest absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W 1997 r. obronił pracę magisterską pod kierunkiem prof. Romana Wapińskiego na podstawie rozprawy Geneza opozycji lewicowo-liberalnej w PRL (1956–1968). W 2003 r. w Instytucie Historii UG doktoryzował się na podstawie rozprawy Tadeusz Katelbach (1897–1977). Biografia polityczna (promotor – prof. Roman Wapiński).
W latach 2003–2005 był adiunktem w Instytucie Historii UG. W latach 2001–2006 pracował w referacie naukowym Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku. W 2006 r. został kierownikiem sekcji Edycji Źródeł i Informacji Naukowej w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Warszawie.
W pracy naukowej specjalizuje się w dziejach polskiej emigracji politycznej, Polonii amerykańskiej, aparatu bezpieczeństwa PRL i ruchów antykomunistycznych w PRL. Prowadził badania naukowe w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Współpracuje m. in. z Instytutem Piłsudskiego w Nowym Jorku i Zarządem Głównym Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku. Był dwukrotnym stypendystą Polonia Aid Foundation Trust w Londynie (2000 r. i 2004 r.). W 2000 r. otrzymał grant Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Od 2005 r. jest stypendystą Free Speech Foundation w Chicago.
W latach 2003–2005 był sekretarzem redakcji rocznika naukowego „Niepodległość”. Jest członkiem redakcji kwartalnika naukowego IPN „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944–1989”. Od 1999 r. jest członkiem Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią.
Autor ponad stu publikacji naukowych, popularnonaukowych i źródłowych. Stale współpracuje z tygodnikiem „Wprost”. Opublikował cztery książki źródłowe i dwie autorskie – Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Kraków 2004, Wydawnictwo „Arcana” (wyróżniona II nagrodą w Konkursie Literackim im. Józefa Mackiewicza w 2005 r. oraz wyróżnieniem w Konkursie Literackim im. Brutusa w 2005 r.) oraz Tadeusz Katelbach (1897–1977). Biografia polityczna, Warszawa 2005, Wydawnictwo LTW (Nagroda im. Jerzego Łojka w 2006 r.).
W październiku 2006 r. został wyróżniony „za wybitne osiągnięcia w badaniach nad Polonią w latach 2003–2006” przez Stowarzyszenie Naukowe „Polska w Świecie”. W listopadzie 2006 r. za „wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków w zakresie pracy naukowej” otrzymał nagrodę Prezesa IPN dr. hab. Janusza Kurtyki.
Publikował m. in. na łamach „Arcanów” (Kraków), „Niepodległości” (Nowy Jork–Londyn–Warszawa), „Biuletynu IPN” (Warszawa), „Pamięci i Sprawiedliwości” (Warszawa), „Dziejów Najnowszych” (Warszawa), „Orła Białego” (Londyn), „Wprost” (Warszawa), „Tygodnika Solidarność” (Warszawa), „Rzeczpospolitej” (Warszawa) i „Christianitas” (Warszawa).
Aktualnie prowadzi badania z zakresu strategii obozu władzy i działań operacyjnych SB wobec opozycji antykomunistycznej w Trójmieście w latach 1976–1980 oraz Sierpnia ‘80, a także polityki komunistów wobec Polonii amerykańskiej w latach 1944–1989.
W dniu 22 lipca 2006 r. decyzją ministra obrony narodowej Radosława Sikorskiego został przewodniczącym Komisji ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Funkcję tę pełnił do dnia 30 października 2006 r. Był także doradcą ministra Antoniego Macierewicza – Pełnomocnika ds. organizacji i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.